fbpx
Carolus Rex album cover

Ruina Imperii

2012
Lyrics

Budet kom på en kall vinternatt
Carolus finns ej mer

Hemåt fränder

Över fjäll, genom bitande köld går marschen
De går med sänkta huvuden

Återvänder

Död, vänter Armfeldt och män
Död, kungens män, vänder hemåt igen

Fränder, bröder, vår stormaktstid är över
Vårt rike blöder, fanan står i brand
Aldrig, aldrig, aldrig återvända
Svea stormaktstid till ända

Ambition och en strikt religion
Drev svensken uti krig

Hårda tider

För sitt land, tog han vapen i hand
Ett liv för rikets väl

Karoliner

Krig, givit allt vi förmår
Krig, dödens år, satt sitt spår, vi består

De togs förgivet
Bragda om livet
Vem lät det hända
Stormaktstid till ända


Watch the lyric video for ‘Ruina Imperii’ below.

Music:Brodén
Lyrics:Brodén / Sundström
Historic Fact
Following the death of Sweden’s King Charles XII (Carolus Rex), 6,000 of his Carolean troops marched across Norway’s Tydal mountains to get home. This resulted in almost two thirds of the men freezing to death on their journey – one of the most tragic losses of life to ever befall the Swedish Army.

Find out more about the Carolean Death March.